Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn Giáo viên xây dựng bài giảng điện tử H5p

Để xây dựng bài giảng điện tử H5p, thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại mục "Nội dung", thầy/cô chọn "Thêm bài".

Bước 2: Thầy/cô nhập tên bài, chọn loại bài giảng tương tác H5P. Sau đó, chọn "Tạo bài giảng tương tác"

Bước 3: Xậy dựng bài giảng tương tác

Tại đây, Thầy/cô có thể tạo nội dung trực tiếp hoặc tải lên file tài liệu H5P có sẵn

- Để tạo nội dung bài giảng trực tiếp, Thầy/cô chọn các dạng nội dung bên dưới tương ứng, chọn "chi tiết"

Tại đây, hiển thị hướng dẫn chi tiết cách xây dựng của các dạng nội dung. Thầy/cô chọn "Sử dụng" để bắt đầu xây dựng nội dung

Thầy/cô thực hiện các bước chi tiết theo hướng dẫn, sau đó chọn "Tạo mới" để tạo nội dung bài giảng.

- Để tải file tài liệu H5P có sẵn, thầy/cô chọn "Tải lên" chọn "Tải lên tệp"

Thầy/cô có thể tham khảo tệp bài giảng H5P đã được tạo sẵn tại ĐÂY

Sau khi tải tệp lên, thầy/cô chọn "Sử dụng"

Sau khi tải lên, Hệ thống báo tải lên thành công, thầy/cô có thể kiểm tra và điều chỉnh nội dung trong tệp H5P đã tải. 

Chúc thầy/cô thành công!