Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn Giáo viên xây dựng bài giảng điện tử dạng canva

Để xây dựng bài giảng điện tử dạng canva, thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 

 

Bước 1: Tại mục "Nội dung", thầy/cô chọn "Thêm bài".

Bước 2: Thầy/cô nhập tên bài, chọn loại bài giảng dạng Canva, nhập đường dẫn Canva. Sau đó, chọn "Cập nhật".

- Hệ thống thông báo "Tạo bài học thành công".

Bước 3: Thầy/cô chọn tên bài để xem lại bài giảng vừa tạo.

Chúc thầy/cô thành công!