Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn Giáo viên chấm đề PDF

Để chấm đề PDF, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thầy/cô truy cập tài khoản được nhà trường cấp trên website app.onluyen.vn

Bước 2: Tại mục "Kiểm tra đánh giá" thầy/cô chọn "Bài tập về nhà, bài kiểm tra"

Bước 3: Thầy/cô vào mục "chưa chấm" sau đó kích chọn bài cần chấm điểm

Bước 4: Thầy/cô chọn học sinh "Chờ chấm điểm"  ở mục "học sinh" để chấm điểm.

Đối với câu hỏi trắc nghiệm, máy sẽ tự động chấm theo đáp án thầy/cô đã cấu hình

Đối với câu hỏi tự luận, thầy/cô chấm bài cho học sinh và điền số điểm, nhận xét vào ô trống. Sau đó ấn "Câp nhật"

Bước 5: Tại mục "Học sinh", thầy/cô tiếp tục chọn những học sinh ở trạng thái "Chờ chấm điểm" để tiếp tục chấm bài

Bước 6: Sau khi chấm bài xong cho tất cả các học sinh, thầy/cô ấn "Công bố điểm" và "xác nhận" để công bố điểm cho học sinh

Chúc thầy/cô thành công!