Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên cập nhật thông tin cá nhân

Đối với Giáo viên Trường học

Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.

Bước 2: Chọn vào mục Hồ sơ cá nhân. 

Bước 3: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 4: Thay đổi thông tin đúng và chọn Lưu thay đổi.

- Lưu ý: Trường hợp Thầy/cô muốn cập nhật số điện thoại cá nhân, vui lòng chọn biểu tượng "Cập nhật số điện thoại" và nhập thông tin số điện thoại mới.

image-png-Jan-23-2024-04-14-56-7136-AM

Đối với Giáo viên Lớp học Trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 3: 
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.

Chúc Thầy/cô thành công!