Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn cách cho phép Google Chrome truy cập trên máy tính và điện thoại

I.Đối với điện thoại

Bước 1. Chọn “ Cài đặt”

Bước 2: Chọn trình duyệt “Chrome”

Bước 3: Bật quyền truy cập micro

  1. Đối với máy tính

Bước 1: Trên máy tính, mở “Google Chrome”, chọn biểu tượng dấu 3 chấm ở góc màn hình bên phải, Chọn “ Cài đặt” ( Settings)

Bước 2: Chọn “Riêng tư và bảo mật “ ( Privacy and security), chọn “ Cài đặt trang web”

( Site settings)

Bước 3: Chọn “Micro” (Microphone)

Bước 4: Tích chọn “ Các trang web có thể sử dụng micro của bạn” ( She can ask to use your microphone)

Lưu ý:

  1. Đối với 1 số máy tính hình ảnh hiển thị dưới dạng nút bật, tích chọn cấp quyền micro.
  2. Xóa link app.onluyen.vn ( nếu có) bằng cách tích chọn biểu tượng thùng rác)

Chúc các em thành công!