Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn Ban giám hiệu xem báo cáo Kế hoạch bài dạy của trường

Để xem báo cáo tiến độ hoàn thành Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch bài dạy, Thầy/Cô Ban giám hiệu thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

– Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào website: “school.onluyen.vn''

– Tại đây, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cung cấp.

Bước 2: Xem báo cáo Kế hoạch giáo dục

 • Tại trang chủ, Thầy/Cô chọn '' Kế hoạch giáo dục''.
 • Tại đây, hệ thống đã hiển thị mặc định báo cáo “Kế hoạch giáo dục”, Thầy/Cô sẽ xem được thống kê Danh sách giáo viên và tỉ lệ hoàn thành kế hoạch giáo dục.
 • Thầy cô chọn Khối/Môn/Tuần bắt đầu/Tuần kết thúc trên bộ tìm kiếm để hiển thị tỉ lệ hoàn thành kế hoạch giáo dục của giáo viên như hình dưới đây:

  Trong đó:

  KHBD: Kế hoạch bài dạy

  KHGD: Kế hoạch giáo dục

  Tỷ lệ hoàn thành KHBD: được tính theo % số KHBD đã hoàn thành/ tổng số KHBD mà giáo viên cần hoàn thành

  Tổng số tiết: Là tổng của (Số tiết của một PPCT * Số lớp giảng dạy)

  • Thầy cô chọn “Xuất báo cáo” để tải file excel thống kê tỉ lệ hoàn thành kế hoạch giáo dục của giáo viên.

  Bước 3: Xem Kế hoạch bài dạy

  • Thầy/Cô chọn “Chi tiết” để xem thống kê theo từng giáo viên
  • Thầy cô xem thống kê số lượng KHBD chờ duyệt/duyệt muộn/nộp muộn/đã duyệt/chính khóa/tự chọn/ôn thi tốt nghiệp tại mục 1.
  • Thầy cô xem file “Kế hoạch giáo dục” của Giáo viên tại mục “Xem file nộp” ở mục 2.
  • Thầy cô xem thống kê “Chi tiết” Kế hoạch bài dạy của Giáo viên ở mục 3.
  • Thầy cô chọn “Xuất báo cáo” để tải file excel thống kê chi tiết kế hoạch bài dạy của của giáo viên.

  Chúc Thầy/Cô thành công!