Hướng dẫn dành cho Ban giám hiệu

Hướng dẫn Ban giám hiệu đồng ý thu hồi kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn

Để đồng ý thu hồi kế hoạch giáo dục của Tổ bộ môn, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào website: app.onluyen.vn

Bước 2: Đồng ý thu hồi Kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn:

- Thầy/Cô chọn chức năng "Duyệt kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn"

- Thầy/Cô chọn bộ lọc, tìm trạng thái '' Xin thu hồi duyệt''

- Tại đây, Thầy/Cô sẽ thấy kế hoạch giáo dục của Tổ chuyên môn xin thu hồi duyệt.

- Sau đó, Thầy/Cô chọn biểu tượng '' Thu hồi duyệt''.

- Thầy/Cô chọn '' Đồng ý''

- Sau khi xác nhận thu hồi duyệt KHGD của Tổ chuyên môn, hệ thống sẽ thông báo '' Chuyển trạng thái thành công!''

Chúc Thầy/Cô thành công!