Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh xem báo cáo tự học của mình trên Ôn luyện

Để xem lại báo cáo học tập của mình tại trang em vui lòng thao tác theo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập tài khoản mật khẩu tại web app.onluyen.vn .


Bước 2: Tại màn Trang chủ chọn mục "Tiến trình học tập".


Bước 3: Chọn mục "Kết quả học tập".


Bước 4: Theo dõi biểu đồ để thấy được lịch sử hoạt động kiến thức của môn học, em có thể lựa chọn môn học để theo dõi các biểu đồ thống kê.

Hệ thống sẽ hiển thị gợi ý các bài luyện tương ứng với lịch sử ôn luyện trong mục Tự học của em.Học sinh sẽ xem được nhật ký học tập theo từng ngày

Chọn xem theo "Hoạt động"

Học sinh xem thống kê chi tiết các hoạt động của mình trong quá trình học tập và ôn luyện

Chúc em thành công!