Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh được nhà trường cấp tài khoản và bị quên mật khẩu

1. Đối với Học sinh đã cập nhập số điện thoại với Onluyen.vn

Với học sinh ở các Trường, sau khi được Nhà Trường cung cấp tài khoản đăng nhập. Em vui lòng thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân.
Trong trường hợp em quên mật khẩu, không thể đăng nhập được và trước đó đã từng cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn vui lòng theo dõi hướng dẫn sau để khôi phục mật khẩu.


Bước 1: Chọn vào "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập.

 Bước 2: Tại màn hình "Quên mật khẩu" nhập số điện thoại đã cập nhật với Onluyen.vn và tiến hành "Tìm kiếm tài khoản".

QUÊN mk33

Bước 3:  Lựa chọn tài khoản cần khôi phục mật khẩu

quên mk4

Bước 4:    Soạn tin nhắn theo cú pháp, mật khẩu mới sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký.

mk5

Bước 5:   Nhập mật khẩu mới được gửi về số điện thoại để đăng nhập.

2. Đối với Học sinh chưa cập nhập số điện thoại với Onluyen.vn

Trong trường hợp em bị quên mật khẩu nhưng chưa cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn. Em vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Giáo viên quản lý hệ thống của trường để được cấp một mật khẩu mới để sử dụng.

Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!