Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Em làm xong bài kiểm tra, đã ấn kết thúc nhưng cô cứ bảo em nộp bài, em không biết nộp bài thế nào ạ?

Em làm xong bài kiểm tra, đã ấn kết thúc nhưng cô cứ bảo em nộp bài, em không biết nộp bài thế nào ạ?

Trong quá trình làm bài, khi em ấn "Kết thúc bài kiểm tra" sẽ có 2 lựa chọn là "Làm tiếp" hoặc "Kết thúc", nếu em ấn kết thúc, hệ thống sẽ tự gửi bài làm về cho giáo viên để thầy/cô chấm, em sẽ không cần thao tác nào khác nữa.

Để xem kết quả bài làm của mình, vui lòng theo dõi hướng dẫn tại ĐÂY. 

Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!