Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh nộp bài sau khi hoàn thành bài kiểm tra

Trong quá trình làm bài, khi em ấn "Kết thúc bài kiểm tra" sẽ có 2 lựa chọn là "Làm tiếp" hoặc "Kết thúc", nếu em ấn kết thúc, hệ thống sẽ tự gửi bài làm về cho giáo viên để thầy/cô chấm, em sẽ không cần thao tác nào khác nữa.

Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!