Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh trong trường hợp Giáo viên giao làm bài kiểm tra nhưng chưa làm xong đã lỡ ấn nộp bài

Đối với trường hợp này, em báo lại giáo viên bộ môn đó để thầy, cô giao lại bài kiểm tra đó cho em trên hệ thống.

Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!