Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Em được cô giáo giao làm bài kiểm tra nhưng chưa làm xong em đã lỡ ấn nộp bài thì làm thế nào?

Em được cô giáo giao làm bài kiểm tra nhưng chưa làm xong em đã lỡ ấn nộp bài thì làm thế nào?


Đối với trường hợp này, em báo lại giáo viên bộ môn đó để thầy, cô giao lại bài kiểm tra đó cho em trên hệ thống.

Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!