Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia lớp học tương tác

Để vào LỚP HỌC TƯƠNG TÁC, Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Các bạn học sinh vui lòng tải và cài đặt Classin tại Đây

 

 

Chúc bạn thành công!