Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia kì thi nhà trường tổ chức?

Để tham gia kỳ thi do nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Chúc em làm bài thi thật tốt nhé!