Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia kì thi nhà trường tổ chức?

Để tham gia kỳ thi do nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để tham gia kì thi nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại trang chủ, học sinh chọn “Cuộc thi” và chọn “Thi thử - Thi khảo sát chất lượng”.

Bước 3: Học sinh tham gia kỳ thi trường

Tại “Cuộc thi thường”, học sinh chọn kỳ thi cần tham gia

Học sinh chọn bài thi cần tham gia.

Học sinh kiểm tra thiết bị, tắt tính năng “Không theo dõi” và chọn “Tiếp tục” để tham gia làm bài thi.

Học sinh chọn “Bắt đầu” để làm bài thi.

Tại phần trắc nghiệm, học sinh tích chọn đáp án đúng. Tại phần tự luận, học sinh có thể soạn đáp án hoặc tải ảnh bài làm lên.

Học sinh kiểm tra số cấu đã làm/chưa làm tại phần tổng số câu hỏi.

Đối với bài thi bật giám sát, học sinh lưu ý không di chuyển chuột ra khỏi màn hình khu vực thi. Để tiếp tục bài thi, học sinh chọn Xác nhận để tiếp tục làm bài.

Sau khi hoàn thành bài thi, học sinh chọn “Nộp bài”.

Học sinh chọn “Nộp bài” để kết thúc bài thi của mình.

Hệ thống tự động lưu mã QR Code bài thi để phục vụ cho quá trình phúc khảo (nếu cần).

Chúc các em thành công!