Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài tập được giáo viên giao trên hệ thống Onluyen.vn

Để làm bài tập giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để làm bài tập được giáo viên giao trên hệ thống Onluyen.vn, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Học sinh làm bài tập được giao

  • Học sinh chọn môn học cần làm bài tập 

  • Chọn bài tập được giao 

  • Chọn “Bắt đầu” để tiến hành làm bài tập

  • Học sinh đọc đề bài, tích chọn đáp án và chọn “Trả lời” để lưu đáp án.

* Lưu ý: Đối với câu hỏi yêu cầu giải thích trắc nghiệm, học sinh nhập phần giải thích đáp án hoặc tải ảnh lời giải lên hệ thống. Sau đó, chọn “Trả lời” để lưu câu trả lời.

  • Học sinh kiểm tra lại các câu đã làm, chưa làm. Sau đó chọn “Nộp bài”.

  • Học sinh kiểm tra lại thông tin, và chọn “Nộp bài” để kết thúc quá trình.

Chúc các em thành công!