Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn

Để tham gia thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Bước 1: Đăng nhập

Học sinh đăng nhập tại trang app.onluyen.vn, nhập tài khoản và mật khẩu được cấp

Bước 2: Chọn mục "Trường học" chọn "Cuộc thi" chọn vào bài thi để tham gia thi

Sau đó chọn "Bắt đầu" để làm bài thi

Bước 3: Học sinh làm bài thi

Học sinh kiểm tra thiết bị, sau đó chọn "Continue" để bắt đầu làm bài

Hệ thống hiển thị lần lượt theo các kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking, học sinh lần lượt tham gia thi các kỹ năng

Sau khi hoàn thành từng kỹ năng, học sinh chọn vào biểu tượng dấu bằng để chuyển sang kỹ năng tiếp theo 

(Lưu ý: Chỉ được chuyển sang kỹ năng tiếp theo sau khi đã kết thúc 2/3 thời gian làm bài)

Đối với kỹ năng "Writing" học sinh gõ câu trả lời vào ô trả lời bên phải màn hình

Đối với kỹ năng "Speaking" học sinh có thể gửi file thu âm trong máy hoặc trực tiếp thu âm trên hệ thống

Học sinh có thể "Record again" bài speaking của mình

Sau khi học sinh thi xong, hệ thống sẽ hiển thị kết quả hoặc không theo cấu hình từ phía giáo viên và nhà trường.

Chúc các em thành công!