Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh tham gia thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn

Để tham gia thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để tham gia thi IELTS trên hệ thống Onluyen.vn, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, học sinh chọn “Cuộc thi”, chọn “Thi đánh giá IELTS”.

Học sinh chọn bài thi đang diễn ra để tham gia.

Sau đó chọn "Bắt đầu" để làm bài thi.

Bước 3: Học sinh làm bài thi

Học sinh chọn “Play sound” để kiểm tra thiết bị, sau đó chọn "Continue" để bắt đầu làm bài.

Hệ thống hiển thị lần lượt theo các kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking, học sinh lần lượt tham gia thi các kỹ năng

Sau khi hoàn thành từng kỹ năng, học sinh chọn vào biểu tượng dấu bằng để chuyển sang kỹ năng tiếp theo 

(Lưu ý: Chỉ được chuyển sang kỹ năng tiếp theo sau khi đã kết thúc 2/3 thời gian làm bài)

Đối với kỹ năng "Writing" học sinh gõ câu trả lời vào ô trả lời bên phải màn hình

Đối với kỹ năng "Speaking" học sinh có thể gửi file thu âm trong máy hoặc trực tiếp thu âm trên hệ thống

Học sinh có thể "Record again" bài speaking của mình

Sau khi học sinh thi xong, hệ thống sẽ hiển thị kết quả hoặc không theo cấu hình từ phía giáo viên và nhà trường.

Chúc các em thành công!