Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn học sinh tham gia ôn luyện khóa học ngữ pháp

Để tham gia khóa học ngữ pháp, học sinh đăng nhập tài khoản tại trang app.onluyen.vn và làm theo hướng dẫn sau đây:

Chúc em thành công!