Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm nhiệm vụ được giáo viên giao

Để làm nhiệm vụ được giáo viên giao, Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:


 

Để làm nhiệm vụ được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Nhiệm vụ tự học”.

Bước 3: Học sinh làm nhiệm vụ được giao

  • Học sinh chọn môn học cần làm nhiệm vụ

  • Lựa chọn kiến thức cần làm bài

* Lưu ý: Học sinh chú ý yêu cầu hoàn thành do giáo viên giao

  • Chọn “Tiếp tục” để tiến hành làm nhiệm vụ

  • Học sinh chọn đáp án, sau đó chọn “Trả lời” để hệ thống ghi nhận đáp án.

Đối với nhiệm vụ tự luyện, sau mỗi câu trả lời, hệ thống sẽ hiển thị lời giải chi tiết. Để chuyển tiếp câu hỏi, học sinh chọn “Câu tiếp theo”.

Chúc các em làm bài thật tốt!