Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh in đề bài kiểm tra trong mục Tự học trên Onluyen.vn

 


Để in đề kiểm tra trên Onluyen.vn, em có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản theo hướng dẫn SAU
Bước 2: Chọn "Tự học" chọn " Kiểm tra" và chọn môn mà em muốn làm

Bước 3: Chọn bài kiểm tra em muốn làm và in đề

Bước 4: Chọn bắt đầu để làm bài rồi Chọn vào biểu tượng dấu bằng để kết thúc bài kiểm tra

Màn hình sẽ hiển thị kết quả làm bài và phần in đề, các em có thể chọn in đề hoặc in cả lời giải và bảng đáp án.


Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!