Hướng dẫn học sinh sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn học sinh sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn học sinh tự đăng kí thay đổi lớp học trên Mobile app

Để thay đổi lớp học, các em vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tự đăng kí trên Mobile app 

Bước 2: Tại màn hình Trang chủ, chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang

                             Screenshot_183

Bước 3: Em chọn vào "Đổi lớp học"

                             Screenshot_184

Bước 4: Chọn lớp mà em muốn thay đổi và nhấn vào "Tiếp tục"

                             Screenshot_185                          

Bước 5: Tại màn hình Trang chủ, lớp học đã được thay đổi

                             Screenshot_186

Chúc em thành công!