Hướng dẫn học sinh sử dụng app mobile onluyen.vn
  1. Hướng dẫn sử dụng Mobile app
  2. Hướng dẫn học sinh sử dụng app mobile onluyen.vn

Hướng dẫn học sinh tự đăng kí thay đổi lớp học trên Mobile app Onluyen.vn

Để thay đổi lớp học, các em vui lòng thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tự đăng kí trên Mobile app 

Bước 2: Tại màn hình Trang chủ, chọn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang

                             sửa

Bước 3: Em chọn vào "Đổi lớp học"

                             2

Bước 4: Chọn lớp mà em muốn thay đổi và nhấn vào "Tiếp tục"

                             3

Bước 5: Chọn "Bắt đầu học"

                             5

Bước 6: Tại màn hình Trang chủ, lớp học đã được thay đổi

                             4

Chúc em thành công!