Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh xem lịch sử ôn tập của mình ở mục Tự học trên Ôn luyện

Để xem lại lịch sử ôn tập của mình tại trang app.onluyen.vn, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:


Để xem lịch sử ôn tập của mình trên Ôn luyện, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tại thanh công cụ, học sinh chọn mục "Tiến trình học tập", chọn “Kết quả học tập”.

Bước 3: Học sinh lựa chọn môn học để theo dõi các biểu đồ thống kê

Học sinh có thể xem thống kê mức độ thành thạo các đơn vị kiến thức trong môn học

Hệ thống sẽ hiển thị gợi ý các bài luyện tương ứng với lịch sử ôn luyện trong mục Tự học của học sinh.

Ngoài ra, hệ thống sẽ ghi lại nhật ký học tập, tỷ lệ hoàn thành và thống kê tự luyện để học sinh theo dõi.

Chúc các em thành công!