Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh tham gia thi thử trên ôn luyện

Để tham gia thi thử trên hệ thống Onluyen.vn em thực hiện theo hướng dẫn sau đây nhé!

Bước 1: Đăng nhập tại trang app.onluyen.vn

Bước 2: Tại trang chủ chọn "Tự Học" chọn "Thi Thử"

Bước 3: Chọn kỳ thi muốn tham gia thi thử

Bước 4: Chọn Bài thi

Bước 5: Chọn "Bắt đầu" và tham gia thi

Chúc các em thành công!