Tính năng Tự luyện cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Tự luyện cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh làm bài Luyện thi TOEFL iBT

Để làm bài luyện thị TOEFL iBT học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các bạn thành công!