Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh xem kết quả bài tập và bài kiểm tra giáo viên giao trên Ôn luyện

Để xem kết quả bài tập và bài kiểm tra được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để xem kết quả bài tập và bài kiểm tra giáo viên giao trên Ôn luyện, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Học sinh xem kết quả bài tập và bài kiểm tra giáo viên giao trên Ôn luyện

  • Học sinh chọn môn học cần xem kết quả 

  • Chọn tên bài tập mà em muốn xem kết quả. Sau khi hết hạn làm bài thì hệ thống sẽ hiển thị kết quả làm bài của em để em theo dõi.

  • Học sinh chọn “Chi tiết” để xem đáp án bài tập.

Hệ thống hiển thị chi tiết số câu đúng, số câu sai và phần đáp án của câu hỏi.

Chúc các em thành công!