Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh xem kết quả bài tập và bài kiểm tra giáo viên giao trên Ôn luyện

Để xem kết quả bài tập và bài kiểm tra được giáo viên giao, em thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản được nhà trường cung cấp.

Bước 2: Tại trang chủ chọn vào mục Trường học, chọn "Nhiệm vụ"

Bước 3: Chọn "Bài tập"


Và chọn môn muốn xem kết quả

Bước 4: Chọn tên bài tập mà em muốn xem báo cáo. Sau khi hết hạn làm bài thì hệ thống sẽ hiển thị kết quả làm bài của em để em theo dõi.


Chúc em thành công!