Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên giao từ bộ đề camera

Khi giáo viên có giao bài tập bằng bộ đề camera, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

Để làm bài giáo viên giao từ bộ đề camera, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, tại mục “Lớp học số” học sinh chọn “Bài tập về nhà, bài kiểm tra”.

Bước 3: Học sinh làm bài tập được giao

  • Học sinh chọn môn học cần làm bài tập

  • Chọn bài tập được giao 

  • Chọn “Bắt đầu” để tiến hành làm bài tập

  • Học sinh làm bài ra giấy, sau đó chụp lại ảnh bài làm và đưa lên hệ thống tại phần “Thêm ảnh”.

  • Sau khi học sinh hoàn thành bài tập, học sinh bấm “Nộp bài”.

  • Học sinh kiểm tra lại thông tin, và chọn “Nộp bài” để kết thúc quá trình.

Chúc các em thành công!