Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn học sinh làm bài giáo viên giao từ bộ đề camera

Khi giáo viên có giao bài tập bằng bộ đề camera, em sẽ thao tác theo các bước sau đây để làm bài nhé.

 

Chúc em thành công!