Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh mua sách
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh mua sách

Hướng dẫn học sinh truy cập bài luyện trong Sổ tay kiến thức

Hướng dẫn học sinh truy cập bài luyện trong Sổ tay kiến thức

Sau khi mua sổ tay, ở cuối mỗi chuyên đề kiến thức sẽ có mã QR để các em quét link vào app luyện tập các đề kiểm tra. Để truy cập bài luyện khi mua Sổ tay kiến thức của Ôn luyện, các em vui lòng thao tác theo video sau:
Chúc các em học tốt!

Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản tại ĐÂY