Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh làm bài luyện thi IELTS

Để làm bài luyện thi IELTS trước tiên học sinh truy cập tại trang app.onluyen.vn 

Đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã có trên hệ thống onluyen.vn và làm theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các em thành công!