Hướng dẫn dành cho học sinh mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn gỡ ứng dụng Onluyen.vn trên Facebook

Onluyen.vn chỉ là một ứng dụng giáo dục và chúng tôi không lưu trữ cá nhân dữ liệu trong máy chủ của chúng tôi. Nhưng theo quy tắc nền tảng web tức thì của Facebook, chúng tôi phải cung cấp  URL gọi lại xóa người dùng dữ liệu hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động trên trang web của mình cho Researchcherstore, bạn có thể xóa các hoạt động của mình theo hướng dẫn sau:

  1. Đi tới “Cài đặt & Quyền riêng tư” của tài khoản Facebook của bạn. Into "Install".
  2. Sau đó, chuyển đến "Ứng dụng và trang web" và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web của mình.
  3. Select box option of onluyen.vn application

4. Chọn “Gỡ” để gỡ bỏ ứng dụng khỏi facebook của mình.

Chúc các bạn thành công nhé!