Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn đăng nhập bằng Microsoft Teams

Để đăng nhập bằng Microsoft Teams quý Thầy/cô và các bạn học sinh thực hiện đăng nhập theo 2 cách sau:

Cách 1: Đăng nhập trực tiếp từ trang app.onluyen.vn

Cách 2: Tìm ứng dụng Onluyen.vn và đăng nhập vào bằng tài khoản Microsoft Teams

 

Chúc Thầy/Cô và các bạn thành công!