Tính năng Tự luyện cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Dành cho học sinh
  2. Tính năng Tự luyện cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Nếu phát hiện câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai thì làm thế nào?

Nếu phát hiện câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai thì làm thế nào?


Nếu em phát hiện ra câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai, em có thể ấn vào nút "Báo lỗi" để thông báo đến cho bộ phận phụ trách của ôn luyện. Ôn luyện rất cảm ơn những đóng góp của em.

báo lỗi


Cảm ơn em đã quan tâm đến Onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!