Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ AMC10/12 ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản ôn luyện - thi trực tuyến AMC10/12

Đối với thí sinh đã hoàn thiện thủ tục đăng ký tham dự kỳ thi Toán học Hoa kỳ AMC8, thí sinh sử dụng tài khoản tự luyện - thi trực tuyến được BTC cấp theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em thành công!