Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học xem báo cáo học tập

Để học sinh xem báo cáo học tập, học sinh sẽ thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Học sinh đăng nhập tại trang tieuhoc.onluyen.vn

Bước 2: Tại màn đăng nhập, học sinh điền thông tin tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp, sau đó chọn "Đăng nhập".

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, học sinh chọn mục "Báo cáo".

Bước 4: Tại mục "Báo cáo", học sinh có thể lựa chọn môn học cần xem báo cáo. 

Đối với từng môn học hệ thống sẽ hiển thị thống kê hoàn thành kèm lịch sử chi tiết những mục học sinh đã tự học theo từng ngày

Chúc các em thành công!