Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học xem báo cáo học tập

Để xem báo cáo học tập trên app Onluyen.vn Tiểu học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang app Onluyen.vn Tiểu học

1705982684273-1

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại màn hình chính, học sinh chọn biểu tượng dưới đây: 

1705982684292

Bước 3: Trên thanh công cụ, học sinh chọn “báo cáo”

1705985384990

  • Sau đó học sinh chọn môn học để xem báo cáo

1705985224478

Chúc các em thành công!