Hướng dẫn học sinh sử dụng Mobile app Onluyen.vn
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn học sinh sử dụng Mobile app Onluyen.vn

Hướng dẫn học sinh tiểu học tự học

Để tham gia tự học trên app Onluyen.vn Tiểu học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang app Onluyen.vn Tiểu học

1705982684273-1

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại màn hình chính, học sinh chọn mục "Tự học", sau đó chọn môn học muốn tự học

1705993661099

Bước 4: Học sinh lựa chọn đơn vị kiến thức muốn tự học

1705993661096

Bước 5: Học sinh tiến hành làm bài, tại mỗi câu hỏi học sinh hoàn thiện đáp án và chọn "Kiểm tra"

1705993661089

Chúc các em thành công!