Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia học lớp học tương tác

Để tham gia lớp học tương tác trên app Onluyen.vn Tiểu học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang app Onluyen.vn Tiểu học

1705982684273-1

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại màn hình chính, học sinh chọn biểu tượng dưới đây: 1705982684292

Bước 3: Trên thanh công cụ, học sinh chọn “lớp học tương tác”

1705982684299

Bước 4: Học sinh tham gia lớp học tương tác

  • Học sinh chọn thời gian tham gia lớp học, sau đó chọn lớp học cần tham gia

1705982684287

Chúc các em thành công!