Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tham gia học tài liệu

Để sử dụng "Tài liệu học tập" được giáo viên giao, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1:
 Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web tieuhoc.onluyen.vn.

Bước 2: Trên thanh công cụ, học sinh chọn mục “Trường học” 
Bước 3: Học sinh chọn mục "Tài liệu", chọn môn học của tài liệu được giao.Bước 3: Tải về / Xem tài liệu 

Tại các lớp được giao tài liệu, hệ thống hiển thị loại tài liệu được giao theo file hoặc theo link.Với tài liệu dạng link, học sinh chọn "Xem ngay" hệ thống sẽ tự động truy cập tài liệu. 

 Với tài liệu dạng file, học sinh chọn "Xem ngay", sau đó chọn "Tải xuống"

 

Học sinh chọn "Lưu" để tải về tài liệu được giaoChúc các em thành công!