Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tham gia học liệu số

Để học sinh tham gia học liệu số, học sinh sẽ thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Học sinh đăng nhập tại trang tieuhoc.onluyen.vn .

Bước 2: Tại màn đăng nhập, học sinh điền thông tin tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp, sau đó chọn "Đăng nhập".

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, học sinh chọn mục "Trường học" và chọn "Học liệu số".

Bước 4: Học sinh lựa chọn học liệu số đa phương tiện muốn xem.

- Đối với học liệu dạng file: Học sinh chọn "Tải về" để tải học liệu xuống thiết bị.

- Đối với học liệu dạng link: Học sinh chọn "Xem", sao chép đường dẫn và dán đường link trên thanh tìm kiếm để truy cập học liệu.

Chúc các em thành công!