Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia bài giảng điện tử

Để tham gia bài giảng điện tử, học sinh làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập

Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được nhà trường cấp tại trang web tieuhoc.onluyen.vn

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, học sinh chọn mục "Trường học" và chọn "Học liệu số".

Bước 3: Học sinh tham gia bài giảng điện tử

Tại "Bài giảng điện tử", học sinh chọn bài giảng cần xem và chọn "Xem chi tiết".

Học sinh chọn "Tham gia" để xem bài giảng điện tử.

Hệ thống hiển thị bài giảng cần xem.

Chúc các em thành công!