Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
 1. Hướng dẫn dành cho học sinh
 2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh làm nhiệm vụ giáo viên giao

Để tham gia kì thi nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web tieuhoc.onluyen.vn.

Bước 2: Học sinh truy cập phần "Nhiệm vụ"

 • Tại trang chủ, học sinh chọn biểu tượng phía trên cùng bên phải màn hình để truy cập phần "Nhiệm vụ"

 • Học sinh chọn phần "Nhiệm vụ"


Bước 3: Học sinh làm nhiệm vụ được giao
 • Học sinh lựa chọn nhiệm vụ cần hoàn thành
  * Lưu ý: Học sinh chú ý môn học của nhiệm vụ

 • Học sinh lựa chọn Nhiệm vụ cần làm

* Lưu ý: Học sinh chú ý yêu cầu hoàn thành do giáo viên giao

Bước 3: Học sinh làm nhiệm vụ được giao

 • Chọn “Tiếp tục” để tiến hành làm nhiệm vụ • Học sinh chọn đáp án, sau đó chọn “Kiểm tra” để hệ thống ghi nhận đáp án.  Đối với nhiệm vụ tự luyện, sau mỗi câu trả lời, hệ thống sẽ có lời giải chi tiết. Để hiển thị lời giải, học sinh chọn "Xem hướng dẫn giải"

   

  Với những đáp án sai, hệ thống sẽ hiển thị lời giải chi tiết. Để chuyển tiếp câu hỏi, học sinh chọn “Tiếp tục”.  Khi muốn dừng luyện tập, học sinh chọn dấu "x" góc trên bên trái màn hình và chọn "Thoát" để dừng làm nhiệm vụ.  Chúc các em làm bài thật tốt!