Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh làm bài tập giáo viên giao

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên app Onluyen Tiểu học

Bước 2: Trên thanh công cụ, học sinh chọn mục “Trường học” 

Bước 3: Học sinh làm bài tập được giao

  • Tại phần "Bài tập" , học sinh chọn môn học và bài tập cần làm 


  • Học sinh đọc đề bài, tích chọn đáp án và chọn “Trả lời” để lưu đáp án.


  • Sau khi trả lời câu hỏi cuối, chọn "Kết thúc" để nộp bài


  • Học sinh chọn “Nộp bài” để kết thúc quá trình.

    Chúc các em thành công!