Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
 1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
 2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên thêm bài giảng điện tử

Để thêm bài giảng điện tử, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Để xây dựng bài giảng điện tử, Thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

 • Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

Bước 2: Tạo bài giảng điện tử

 • Tại thanh công cụ, thầy/cô chọn “Xây dựng học liệu số” và chọn “ Bài giảng điện tử”.

 

 • Để tạo mới bài giảng điện tử, Thầy/cô chọn “Danh sách bài giảng điện tử” và chọn “Tạo bài giảng điện tử”.

 • Thầy/cô nhập các thông tin: Tên bài giảng, loại sách, khối lớp, môn hoc, hình ảnh bài giảng. Chọn “Thêm mới”

Bước 3: Tạo nội dung cho bài giảng điện tử

 • Để tạo nội dung trong bài giảng điện tử, thầy/cô chọn “Nội dung” và chọn “Thêm chương”.

 • Thầy/cô nhập tên chương và chọn “Thêm chương”.

 • Để tạo bài giảng trong chương, thầy/cô chọn “Thêm bài”.

 • Thầy/cô nhập tên bài và chọn loại bài giảng thích hợp.

Hệ thống có 07 loại bài giảng để thầy/cô linh hoạt lựa chọn:

 • Bài giảng dạng tài liệu
 • Bài giảng dạng kiểm tra
 • Bài giảng dạng tương tác h5p
 • Bài giảng dạng SCORM
 • Bài giảng dạng Youtube
 • Bài giảng dạng Canva
 • Bài giảng dạng nhúng

Chúc Thầy/cô thành công!