Quản lý trường học

Hướng dẫn Quản trị viên thay đổi phân công chuyên môn nhiều giáo viên giảng dạy một lớp

Đối với môn học đã tạo trên hệ thống, Quản trị viên nhà trường có thể bổ sung phân môn khi thay đổi phân công chuyên môn. Thầy/cô vui lòng theo dõi các bước sau:

 

Bước 1: Truy cập website school.onluyen.vn bằng tài khoản quản trị.

Bước 2: Tại menu "Quản lý lớp" chọn "Theo lớp".

Bước 3: Chọn lớp cần thay đổi phân công chuyên môn

- Sau khi chọn lớp cần thay đổi phân công chuyên môn, chọn biểu tượng '' Xem chi tiết''

- Trong mục danh sách bộ môn, chọn biểu tượng dấu cộng để '' Thêm lớp bộ môn'' 

- Tại đây, Thầy/Cô điền thông tin của lớp bộ môn: Môn học, phân môn và giáo viên giảng dạy

Lưu ý: Thầy/Cô có thể nhập tùy ý trên hệ thống dựa theo phân môn mà môn học Thầy/Cô giảng dạy và một môn học có thể gán nhiều giáo viên của các phân môn 

 

Chúc thầy/cô thành công!