Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Hướng dẫn thi vòng 1 - Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2024

Để tham gia thi, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc các em thành công!