Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Mobile app - Dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia học liệu số

Để tham gia học liệu số trên app Onluyen.vn Tiểu học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập

  • Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang app Onluyen.vn Tiểu học

1705982684273-1

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, tại màn hình chính, học sinh chọn biểu tượng dưới đây: 1705982684292

Bước 3: Trên thanh công cụ, học sinh chọn “học liệu số”

1705982684280

Bước 4: Học sinh lựa chọn môn, chọn học liệu số đa phương tiện muốn xem và chọn "xem chi tiết"

1705992325906-1

  • Sau đó học sinh chọn "bắt đầu học" để truy cập học liệu

1705992799486Chúc các em thành công!