Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn dành cho học sinh tiểu học

Hướng dẫn học sinh tiểu học làm nhiệm vụ giáo viên giao

Để làm nhiệm vụ giáo viên giao, học sinh làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập

Học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu được nhà trường cấp tại trang web tieuhoc.onluyen.vn

Bước 2: Học sinh chọn nhiệm vụ được giáo viên giao

Tại trang chủ, học sinh chọn mục "Trường học".

Tại mục "Nhiệm vụ", học sinh chọn nhiệm vụ cần làm, sau đó chọn "Học tiếp" để vào làm bài.

Bước 3: Học sinh làm nhiệm vụ giáo viên giao

Học sinh tích chọn nhiệm vụ cần làm.

Chọn "Bắt đầu" để tiến hành làm nhiệm vụ.

Học sinh chọn đáp án cho câu hỏi, sau đó chọn "Trả lời" để lưu đáp án.

Sau khi trả lời, hệ thống sẽ hiển thị đáp án, gợi ý hướng dẫn giải, tỉ lệ phần trăm trả lời đúng. 

Học sinh chọn "Tiếp tục" để chuyển sang câu tiếp theo.

Sau khi trả lời hết các câu hỏi, học sinh chọn "Kết thúc"

Hệ thống hiển thị kết quả làm nhiệm vụ của học sinh

Chúc các em thành công!