Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên tạo lớp học số (thời khóa biểu)

Để tạo thời khóa biểu thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Thầy/cô sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập website app.onluyen.vn

Bước 2: Tại trang chủ, thầy/cô nhấn "Nhập thời khóa biểu"

Bước 3: Thầy/cô lựa chọn thời gian áp dụng thời khóa biểu và chọn file. Sau đó nhấn "Cập nhật"

Lưu ý: Thầy/cô có thể tải file thời khóa biểu mẫu tại mục "Xem hướng dẫn và tải file mẫu"

Lưu ý: Đối với file thời khóa biểu, thầy/cô cần nhập đúng cú pháp LỚP - MÃ MÔN

Chúc thầy/cô thành công!