Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
 1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
 2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn trưởng bộ môn cập nhật kế hoạch cá nhân

Để Giáo viên cập nhật Kế hoạch cá nhân, thầy/cô làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Đăng nhập
- Thầy/cô đăng nhập tài khoản và mật khẩu được cấp trên trang web app.onluyen.vn.

- Tại mục "Trang chủ" chọn "Quản lý chuyên môn"

Tại "Chức năng trưởng bộ môn", thầy/cô chọn "kế hoạch cá nhân"

Bước 2: Tìm kiếm

- Thầy cô chọn tuần/buổi học/giáo viên trên bộ tìm kiếm để hiển thị ra khung kế hoạch cá nhân của giáo viên đó như hình dưới đây

Bước 3: Cập nhật Kế hoạch cá nhân

3.1. Cập nhật khung kế hoạch

Thầy/cô nhập thông tin bài dạy vào dòng tiết theo kế hoạch giảng dạy với các trường thông tin bắt buộc: Môn học, lớp học, Tiết theo PPCT, Giáo viên xác nhận.

 • Kiểu giảng dạy: Nhập thông tin về kiểu loại giảng dạy cho tiết học, thầy/cô chọn 1 trong 3 kiểu giảng dạy được tạo mặc định.
 • Môn học: Nhập thông tin về môn học để hệ thống nhận diện được lớp học theo môn. Chỉ những môn học đã có kế hoạch bài dạy mới hiển thị trên khung kế hoạch.
 • Lớp học: Nhập thông tin về lớp học được giảng dạy. Lưu ý: Nếu lớp học có nhiều hơn 1 khung phân phối chương trình, sau khi nhập lớp học hệ thống sẽ hiển thị chọn khung phân phối chương trình sẽ giảng dạy.
 • Tiết học theo PPCT: Nhập thông tin tiết học đã được tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn tạo trong khung phân phối chương trình trong kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.
 • Tên bài dạy: Hệ thống sẽ hiển thị tên bài dạy tương ứng với tiết học đã chọn ở trường (cột) thứ 4 “Tiết theo PPCT”
 • Giáo viên xác nhận: Giáo viên bộ môn cần phải xác nhận hoàn thành kế hoạch giảng dạy.
 • TBM xác nhận: Tổ trưởng/nhóm trưởng bộ môn phải xác nhận hoàn thành bài dạy.
 • Ghi chú: Thầy/cô có thể nhập thêm ghi chú cho bài dạy tại trường này.

Sau đó thầy/cô chọn "Cập nhật" để lưu thông tin vào khung thông tin kế hoạch cá nhân.

Lưu ý: Để thêm nhiều bài dạy vào khung kế hoạch cá nhân thầy/cô làm tương tự theo quy trình của thêm một bài dạy, nhưng ở bước 3 thầy/cô sẽ nhập cho nhiều dòng thay vì chỉ nhập một dòng.

3.2. Cập nhật sửa, xóa bài dạy trên khung kế hoạch

3.2.1. Sửa bài dạy

Thầy/cô chọn tới tiết học cần chỉnh sửa thông tin trên khung kế hoạch và nhập các thông tin chính xác vào các trường cần sửa. Sau đó thầy cô chọn "Cập nhật" để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

Lưu ý. 

 • Với trường thông tin “Tiết học theo PPCT” nếu lớp học đó có nhiều hơn 1 khung PPCT thì phải chọn lại trường “Lớp học” để chọn lại khung PPCT.
 • Có thể sửa liên tiếp nhiều tiết học.

3.2.2. Xóa bài dạy

 • Thầy/cô chọn tới tiết học cần xóa trên khung kế hoạch.
 • Thầy cô di chuyển con trỏ chuột tới ô Tiết học trên khung kế hoạch, từ tiết học sẽ chuyển thành biểu tượng thùng rác
 • Thầy/cô click chuột vào biểu tượng thùng rác để xóa bài dạy.
 • Hệ thống sẽ thông báo xóa bài dạy thành công ở góc trên bên phải màn hình.


Chúc Thầy/cô thành công!