1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thi AMC10/12

Để tham gia thi các thí sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi nhé!