1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn thí sinh tham gia thi thử cuộc thi Toán học Hoa Kỳ AMC

Để tham gia thi thử cuộc thi toán học hoa kỳ, học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Chúc các em thành công!