1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn tạo bộ đề chấm điểm camera.

Để tạo được bộ đề chấm điểm bằng camera các thầy cô thao tác theo các bước sau:


Chúc Thầy/cô thành công!