1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn tạo bộ đề chấm điểm camera.

Hướng dẫn tạo bộ đề chấm điểm camera.


Để tạo được bộ đề chấm điểm bằng camera các thầy cô thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên được nhà trường cung cấp tại trang app.onluyen.vn

Bước 2: Tại màn hình trang chủ thầy/cô lựa chọn mục Quản lý bộ đề .

Bước 3: Chọn Thêm bộ đề .

Bước 4: Chọn Tạo bộ đề chấm điểm camera .


Bước 5: Cấu hình bộ đề bao gồm các thông tin:

  • Nhập tên cho bài tập thầy/cô muốn giao cho học sinh.
  • Thêm file chứa bộ đề ở dạng PDF lên hệ thống. ( Lưu ý: Dung lượng không được quá 10MB)
  • Chọn khối lớp Thầy/cô muốn giao bài.
  • Chọn môn.
  • Chọn dạng bài tập:

+ Dạng Tự luyện: Không quy định về thời gian làm bài của học sinh.

+ Dạng Kiểm tra: Quy định về thời gian làm bài của học sinh với bài tập đó, học sinh cần hoàn thiện bài tập theo thời gian thầy/cô quy định.

Bước 6: Cấu hình thời gian giao bài.

  • Thầy/cô chỉnh sửa thời gian ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho bài tập muốn giao cho học sinh.
  • Chọn học sinh được giao bài tập.
  • Chọn biểu tượng “ chỉ cho phép xem kết quả khi hết hạn” để sau khi hết hạn bài làm học sinh mới nhìn thấy kết quả, hạn chế học sinh nhắc bài nhau.
  • Chọn “Giao bài” để bài tập được chuyển tới tài khoản học sinh trong lớp.

Chúc Thầy/cô thành công!