1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Hướng dẫn tô phiếu trả lời với bài thi AMC8

Hướng dẫn tô phiếu trả lời với bài thi AMC8


Thí sinh theo dõi hướng dẫn điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo video hướng dẫn sau đây:


Chúc thí sinh thành công và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi!